Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring af øl til yngre forbrugere

01.07.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at produktet henvendte sig til børn og unge, bl.a. med henvisning til, at en produktchef fra bryggeriet havde udtalt, at den henvender sig til ”yngre forbrugere” og, at produktet ligner mere en sodavand end en øl. Samtidig henvistes til, at en række diskoteker reklamerede for øllen på deres hjemmesider.
En reklamefilm for øllen indeholdt en opfordring til at udføre potentielt farlige aktiviteter, gennem sloganet ”Challenge…Tør du?”

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen skete på fire hjemmesider: Dels bryggeriets hjemmeside, og dels markedsføring på 3 diskotekers
hjemmesider. På bryggeriets hjemmeside opfordredes ved sloganet ”Challenge…Tør du?” til at indsende ”udfordringer”. Samtidig var det muligt at vinde præmier og indsende billeder.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede henviste til, at med betegnelsen ”yngre forbrugere” forstås personer mellem 18-25 år, og således ikke personer under 18 år. Indklagede henviste til, at der ikke var tale om opfordring til at udføre potentielt farlige aktiviteter, men at ”udfordringerne” drejede sig om f.eks. at opholde sig på dansegulvet i 2 minutter på 1 ben eller at spørge én i
baren, om man måtte se hans/hendes pladsbillet.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget udtalte, at udvikling af produkter til yngre aldersgrupper i sig selv ikke giver anledning til kritik. Udvalget
anbefaler dog, at producenten markerer tydeligere, at der er tale om et alkoholholdigt produkt.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser