Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Reklame for alkoholsodavand

01.07.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over en reklame for en alkoholsodavand, som sammenkædede alkohol og sex på groveste vis, gav indtryk af at man kunne få succes ved at drikke produktet, samt at reklamen var ophængt tæt ved en folkeskole.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamen viste det forreste af et kvindeansigt – set fra siden – hvor kvinden slikkede en flaskehals på en alkoholsodavand, som skummede over.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede mente ikke, at reklamen sammenkædede alkohol og sex. Indklagede beklagede samtidigt, at en plakat med reklamen var blevet opsat tæt ved en folkeskole, og at dette er drøftet med udbyderen af reklamestandere.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget indskærpede til opmærksomhed om, at markedsføring af alkohol ikke må være provokerende og påtrængende. Udvalget fandt dog ikke, at det foreliggende eksempel overtrådte reglerne, men påpegede vigtigheden af særlig agtpågivenhed ved udformning af markedsføringstiltag.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd og Kvindeligt Selskab


Læs flere aførelser