Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring fra Ung Rejs

12.09.2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at markedsføring af rejsebureauet Ung Rejs gennem deres hjemmeside var rettet mod børn og unge, var provokerende og påtrængende, samt opfordrede til umådeholdent forbrug af alkohol.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Hjemmesiden viste en række billeder af festsituationer og beskrev en række arrangementer på rejsemålene, bl.a. fri bar og mulighed for at lave bodytequila´er på guiderne. Indklagedes bemærkninger til klagen Ung Rejs påpegede, at de er meget omhyggelige med at undgå at vise billeder af unge, der drikker alkohol og at ord som partymonster, pubcrawling, crazy night mv. intet har med alkohol at gøre. Ung Rejs anførte, at de ikke viser billeder af alkohol, kun neutrale drinks glas og papbægre med sodavandslogoer. Ung Rejse medgav dog, at teksten om bodytequila´er var en pinlig fejl, som ville blive rettet.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget konstaterede, at der var tale om markedsføring af rejser, hvori der indgår henvisninger til alkohol. Den konkrete markedsføring af rejserne var ikke i overensstemmelse med de alkoholpolitiske hensyn, som ligger til grund for retningslinierne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Udvalget anførte derfor, at Ung Rejs bør holde sig de alkoholpolitiske hensyn for øje i fremtidige markedsføringsaktiviteter.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser