Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Markedsføring fra diskoteker i NOX Network-samarbejdet

12.09.2005

Klager
Håndhævelsesudvalget valgte selv at rejse sagen.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Håndhævelsesudvalget har været opmærksom på en række diskotekers markedsføring, herunder en række kæde-diskotekter, Crazy Daisy og Buddy Holly, som er medlem af et samarbejde kaldet ”NOX Network”. Den konkrete anledning til at drøfte markedsføringen fra diskotekerne Crazy Daisy og Buddy Holly i NOX Networksamarbejdet var et brev sendt til 17-årige om gratis fødselsdagsfest og gratis alkohol i ½ time til festen, hvor der opfordredes til at invitere minimum 50 gæster, som kunne købe billig alkohol. Sagen blev omtalt i en række medier i sommeren 2005.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Siden Håndhævelsesudvalget valgte at henvende sig til NOX Network er vurderingen, at NOX Network er blevet meget opmærksom på markedsføringsaspekterne, bl.a. har NOX Network sat fokus på at fremhæve markedsføringsreglerne
blandt deres medlemmer. Derudover har NOX Network taget nogle konkrete tiltag, bl.a. er det ikke længere muligt at tilmelde sig diskotekernes kundekartotek, hvis man ikke er fyldt 18 år. Generelt er det dog de enkelte diskoteker, f.eks. Crazy Daisy, som udarbejder deres markedsføring. Der er tilsyneladende en positiv udvikling. Håndhævelsesudvalget
vil dog følge udviklingen fremover og vil fortsætte dialogen med NOX Network. Evt. konkrete sager vil blive taget op i Håndhævelsesudvalget.


Læs flere aførelser