Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over spiritusproducent for reklame på reklamestander

18.05.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over tre plakater for et spiritusprodukt med udsagnene ”Sharpen your night” og
”Intelligent nightlife”. Klageren mente, at markedsføringen gav indtryk af, at man kunne opnå succes ved at indtage produktet. Ydermere mente klageren, at markedsføringen var påtrængende.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
De 3 plakater fremgik af reklamestandere. De to af reklamerne afbilledede produktet og hhv. et mandligt og kvindeligt
ansigt, øverst til venstre var teksten: ”Sharpen your night” Den tredje reklame viste produktet. På alle tre reklamer var der logo i nederste højre hjørne med teksten ”Intelligent nightlife” nedenunder.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Spiritusproducenten anførte, at plakaterne blot viser produktet og et billede af henholdsvis en mand og en kvinde,
der er over 25 år. Teksterne ”Intelligent nightlife” og ”Sharpen your night” kan ikke oversættes direkte ord for ord fra engelsk til dansk, men er en opfordring til at gøre sit natteliv anderledes og mere spændende.
Spiritusproducenten påpegede endvidere, at ingen af udsagnene taler om noget, produktet gør ved personer eller forbrugere, men er en opfordring til at nattelivet som helhed skal være spændende.
Producenten afviste derfor, at der gives udtryk for, at et vist forbrug giver succes.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt ikke, at markedsføringen var i strid med retningslinierne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser