Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over Crazy Daisy´s markedsføring

11.11.2004

Beskrivelse af markedsføringen
Markedsføringen bestod af direkte henvendelse til 17-18- årige via brev og SMS bl.a med tilbud om at holde 18-års fødselsdagsfest gratis på Crazy Daisy i Skive og ubegrænset alkohol i 1/2 time.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Crazy Daisy i Skive beklagede, at deres SMS- og e-mailsystem havde ramt unge under 18 år, og at diskoteket kun lukker personer på 18 år og derover ind.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt, at markedsføringen klart strider mod reglerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. Markedsføringen – der er rettet til 17-18-årige personer omkring deres 18-års fødselsdag – består bl.a. af direkte
henvendelser via brev og/eller SMS med tilbud om ubegrænset alkohol i 1/2 time.

Udvalget fandt, at kampagnen er påtrængende og særligt overtalende. Desuden opfordrer markedsføringen til umådeholdent forbrug. Det er aldeles uacceptabelt, specielt da der er tale om unge mennesker. Markedsføringen er i klar strid med reglerne – og udvalget udtrykker stærk kritik af Crazy Daisy’s markedsføring. Det forhold, at der på virksomheden alene gives adgang og udskænkes til unge under 18 år, ændrer ikke ved dette forhold. Håndhævelsesudvalget vil følge sagen fremover.

Klager
Håndhævelsesudvalget tog sagen op af egen drift.


Læs flere aførelser