Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Kamp klar

23.02.2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg for, at markedsføringen gav indtryk af at fremme den fysiske præstation, at henvende sig til børn og unge samt at forbinde alkoholmarkedsføringen med aktiv sportsudøvelse.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamefilmen viser en række voksne mænd i et parcelhuskvarter, der sparker en fodbold over visse forhindringer for efterfølgende at ramme et givent mål. Forhindringerne udgør alt fra en villavej til et hus, og målet er enten en skraldespand eller en cementblander.

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg gjorde gældende, at der var tale om voksne mænds leg frem for aktiv sportsudøvelse, og at markedsføringen på den baggrund heller ikke appellerede særligt til børn. Carlsberg medgav dog, at markedsføringen efterlod det indtryk, at alkoholindtagelsen kunne have præstationsfremmende effekt på trods af, at der ikke vises alkoholindtagelse i filmen, hvilket Carlsberg beklagede og ville rette op på straks.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at Carlsbergs markedsføring giver udtryk for, at der er en sammenhæng mellem det alkoholholdige produkt og forbedret fysisk formåen, hvilket er i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer § 4, stk. 3 og udtaler kritik af markedsføringen.

Alkoholreklamenævnet noterer, at Carlsberg har erkendt, at markedsføringen er i strid med reglerne og er ophørt med den indklagede adfærd.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.


Læs flere aførelser