Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Carlsberg for overrækkelse af

11.12.2001

Klagens indhold
Carlsberg indklagedes for i forbindelse med overrækkelsen af ”Laudrup-prisen” at have markedsført alkoholholdige drikkevarer i forbindelse med sport.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Carlsberg afviste, at der var udvist en adfærd, der var i strid med reglerne, idet der alene var tale om en redaktionel omtale af prisoverækkelsen, som den pågældende avis havde initieret og at det følger af reglerne, at uddeling af priser og legater normalt ikke vil blive anset for markedsføring

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget udtalte, at den omstændighed at den indklagede begivenhed fremtrådte som et redaktionelt indslag i Ekstra Bladets sportssektion, ikke kunne medføre, at markedsføringen ikke var omfattet af reglerne. Carlsbergs medvirken med kombinationen af tilvejebringelse af en ølvogn og checkens magnumformat med logo og grøn signalfarve giver et sådant reklamesignal for alkoholholdige drikke, når det kombineres med idræt ved sammenkædningen med et sportsidol, at der er tale om overtrædelse af reglerne.

Udvalget udtrykte derfor kritik af Carlsbergs adfærd.

Klager
Sagen blev behandlet efter klage fra Afholdsselskabernes Landsforbund.


Læs flere aførelser