Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over spiritusproducent for reklame for spiritusprodukt

30.06.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at en annonce afbildede en golfspiller med udsagnet ”de unge tror bare, det handler om at komme ud og svinge med køllen”. Det anførtes, at alkohol blev forbundet med sport.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
En fritidsgolfspiller, tidl. professionel golfspiller, var afbildet på en golfbane med teksten ”de unge tror bare, det handler om at komme ud og svinge med køllen”…”men at følge op på et godt drive kræver noget, de ikke har opdaget endnu”. Nederst i højre hjørne var afbildet en flaske spiritus.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Producenten meddelte, at annoncen var blevet stoppet umiddelbart ved klagens modtagelse.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget fandt, at reglerne var overtrådt, men tog i øvrigt til efterretning at indklagede havde meddelt, at kampagnen
var standset.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser