Afgørelser i Alkoholreklamenævnet

Læs flere afgørelser

Klage over importør for hjemmeside for RTD-produkt

07.07.2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over, at der på en hjemmeside for en importør fandtes henvisning til et produkt, som i 2003 af Håndhævelsesudvalget blev skarpt kritiseret, og som derfor efterfølgende blev fjernet fra det danske marked.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På importørens hjemmeside var der på forsiden et billede af det tilbagetrukne produkt og ved klik kom man ind på en underside, hvor der blev henvist til en konkurrence.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Importøren henviste til, at produktet ikke havde været på markedet i mere end 1/2 år, og beklagede at der fortsat fandtes omtale af produktet på hjemmesiden, og lovede at fjerne det snarest.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget tog til efterretning, at henvisningen til produktet blev fjernet fra hjemmesiden, samtidigt noteredes at det blev oplyst, at produktet ikke havde været på markedet i 2004.
Udvalget fandt ikke anledning til at foretage sig yderligere.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd


Læs flere aførelser